Oli Tin Ora Orthia (All the time standing)

Mia Gi, Hilies Mousikes (One earth, thousands of sounds)

Korasin Etragoudage (Girl was singing) + Mia Mavri Petra Tu Yalou (A black stone from the shore)

Deli Papas (The crazy priest) + Ta Xehorismata (The separation)